Echografie

Echografie is een beeldvormend onderzoek dat gebruikt wordt in het onderzoek naar de oorzaak van pijnklachten van bijvoorbeeld pezen, spieren en gewrichtsbanden. Het werkt met geluidsgolven die je niet hoort.

Door een snellere diagnose van (sport)blessures is de kans op herstel groter en kan de duur van de herstelperiode verkleind worden.

Wat is echografie?

Echografie of beter gezegd MSU (Musculo Skeletal Ultrasound) werkt met het uitzenden en ontvangen van geluidsgolven. De geluidsgolven zijn niet hoorbaar of voelbaar voor mensen en bovendien niet schadelijk voor de gezondheid. Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is.

De fysiotherapeut maakt met echografie opnamen van het houdings- en bewegingsapparaat. Pezen, spieren, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten zijn ineens zichtbaar. Het voordeel van de echografie is dat de behandelaar direct de beelden ziet. Het gaat hierbij om de dynamische beelden, dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI welke slechts statische beelden opleveren. Tijdens een echo-diagnostisch onderzoek kan de patiënt actief meedoen door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe of afnemen. De behandelaar kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden welke hij ziet.

Wat kan je met echografie?

Met echografie worden verschillende aandoeningen in beeld gebracht; zoals afwijkingen aan de achillespees, een tenniselleboog,  een hielspoor of zelfs een slijmbeursontsteking. Tevens kunnen wij bij een zweepslag onderzoeken of er een spierscheur in de spier aanwezig is. Wij beschikken over een uitermate geavanceerd modern echosysteem, verbonden aan een computer, waardoor u zelf tijdens het onderzoek mee kunt kijken. Door echografisch onderzoek is het mogelijk de juiste diagnose te stellen en u de behandeling te geven die het beste past bij uw klacht.

Bij welke klachten gebruikt de fysiotherapeut echografie?

De fysiotherapeut kan de behandeling onder andere gebruiken bij:

  •       een ontsteking;

  •       een peesblessure (bijvoorbeeld bij een gescheurde pees of bij een verkalking);

  •       een slijmbeursontsteking;

  •       verrekking of scheuring van gewrichtskapsel of banden;

  •       dislocaties (gewrichtsbotten die uit positie staan)

Vergoeding

Voor echografie is nog niet een aparte tariefcode bij de verzekering. Wij bieden het aan als intake en onderzoek van uw fysiotherapiebehandeling. Uiteraard willen wij u helpen om te kijken hoe u verzekerd bent. Neem gerust contact met ons op.