Dry Needling

Dry Needling is een behandelmethode die ervoor zorgt dat gespannen spieren effectief worden behandeld. Door het aanprikken van deze pijnlijke spieren, middels Dry Needling, kan de spier snel en langdurig ontspannen.

Als gevolg van overbelasting, herhaalde belasting en/of verlaagde belastbaarheid kunnen er in het spierweefsel kleine verhardingen ontstaan, die heel wat verschijnselen van pijn kunnen geven, vaak niet op de plek van de verharding zelf. Dit worden 'Myofasciale Triggerpoints' genoemd. 

Afgaande op het pijnlijke gebied kan bepaald worden welke spieren zijn aangedaan. Met een zeer dunne naald wordt de verharding in de spier aangeprikt. De spier reageert onmiddellijk met een 'local twitch response', een soort schrikdraad gevoel. De spierknoop is dan meteen weg. Afhankelijk van de hoeveelheid knopen die er in de spier zitten, zal er vaker geprikt moeten worden. De pijnklachten kunnen worden opgeroepen, maar verdwijnen weer. De spier is minder gespannen en de beweeglijkheid en kracht zijn meteen wat beter.

Bloedvaatjes zijn overal en niet te missen. Soms ontstaat er een kleine blauwe plek en in het begin vaak een beurs gevoel. Het gebruiken van bloedverdunners is niet ernstig bezwaarlijk. Ook vegetatieve reacties komen vaker voor: zweten, licht in het hoofd worden en een snellere ademhaling. Het risico om een groter bloedvat, zenuw of longweefsel aan te prikken wordt vermeden door altijd een van deze structuren af te schermen. 

Inmiddels is er al een hoop wetenschappelijk onderzoek verricht naar myofasciale triggerpoints. Naar het ontstaan, het persisteren en het behandelen ervan. Mét indrukwekkende resultaten. 

Voordat één van onze Dry Needle therapeuten u met deze techniek zal behandelen, wordt informatie over de behandeling verstrekt. U zult ook een toestemmingsformulier ontvangen waarop u kunt aangeven of u al dan niet akkoord gaat met deze vorm van therapie. 

Heeft u meer vragen over Dry Needling, en vraagt u zich af of deze vorm van therapie iets voor u is? Bel dan met onze administratie op telefoonnummer 075-7850922. Zij zullen een intake met u inplannen bij één van de Dry Needle therapeuten. Tijdens de intake zal de therapeut in samenspraak met u een behandelplan samenstellen welke het beste bij u en uw klachten past, en met u bespreken of u voor Dry Needling therapie in aanmerking komt.