Revalidatie na operatie of blessure

Er staat een operatie op de planning en u wilt hier zo snel en effectief mogelijk van herstellen? Dat kan! Het KNGF ontwikkelde samen met TNO en CBO het better in, better out (BiBo) concept. Vanuit de beroepsorganisatie weten wij dat het belangrijk is om vooraf patiënten te trainen op het gebied van hart/long functie, maar ook op spierkracht. Na de operatie is er uiteraard een herstelperiode nodig. Maar over het algemeen zal het lichaam eerder in staat zijn terug te komen in de richting van het oude bewegingsniveau.
 
Een (sport)blessure kan je echter niet zien aankomen, maar daar wil je liever ook snel vanaf zijn. Na een operatie of blessure komt de fysiotherapeut in actie. Deze bepaalt de diagnose door een uitgebreid onderzoek (vragenlijsten en testen). Als het beginniveau duidelijk is, maakt de fysiotherapeut een behandelplan en revalidatietraining dat gericht is op het behalen van het gewenste eindniveau. Hij bewaakt de trainingsopbouw door tussentijdse testen en evaluaties. In het geval je weer op je voormalige sportniveau wilt komen, worden de sportspecifieke bewegingen in het trainingsschema ingebouwd.